Domki nad jeziorem Zacisze.pl

UWAGA! Już jest!


Możliwość zapłaty

BONEM TURYSTYCZNYM!

Domki nad jeziorem Zacisze.pl

Uwaga! Pamiętaj o wcześniejszej rezerwacji miejsca na polu namiotowym. Wystarczy wypełnić formularz. Opłaty możesz dokonać po przyjeździe.

Zmieniamy się dla Ciebie

Domki nad jeziorem Zacisze.pl

UWAGA! Już jest!


Możliwość zapłaty

BONEM TURYSTYCZNYM!

Domki nad jeziorem Zacisze.pl

Uwaga! Pamiętaj o wcześniejszej rezerwacji miejsca na polu namiotowym. Wystarczy wypełnić formularz. Opłaty możesz dokonać po przyjeździe.

Zmieniamy się dla Ciebie

Wynajem sprzętu wodnego: kajaki, rowerki wodne garbusy, deski SUP solo i gigant

Wynajem desek SUP solo i gigant

Jako jedyni oferujemy Państwu wynajem deski SUP solo i gigant do 4 osób. Tylko u nas. Zapraszamy!

 

Deski SUP solo

do 1h
30 zł
każda następna rozpoczęta 1h
30 zł

Deski SUP Gigant do 4 osób

do 1h
80 zł
powyżej 1h
80 zł/h

Wynajem rowerków wodnych VW Garbusy

Czym byłyby wczasy nad jeziorem bez rowerków wodnych? U nas dostępne są nowe VW garbusy rowerkie wodne. Oferowany przez nas sprzęt wodny, doskonale dostosowany do warunków zbiornika wodnego, jakim jest Jezioro Łagowskie.

 

VW Garbusy rowerki wodne

do 1h
30 zł
każda następna rozpoczęta 1h
30 zł

Worek wodoszczelny 30l

do 3h
5 zł
powyżej 3h
10zł/doba

Wynajem kajaków

Czym byłyby wczasy nad jeziorem bez możliwości wypłynięcia na akwen kajakiem? U nas można wynająć sprzęt wodny, doskonale dostosowany do warunków zbiornika wodnego, jakim jest Jezioro Łagowskie. To trzyosobowe kajaki, przeznaczone dla 2 osób dorosłych i dziecka, posiadające wyporność do 200kg. Ten sprzęt wodny jest sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i użyteczności. Nie będzie sprawiał problemów podczas kajakowania po jeziorze.

Jezioro Łagowskie jest dość sporym zbiornikiem wodnym, który oferuje znakomite wrażenia z uprawniania kajakarstwa. Największą zaletą jest oczywiście objęta programem Natura 2000, przepiękna przyroda. Wypływając na jego czyste wody spotkają Państwo wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które tutaj znalazły warunki do życia i rozmnażania się. Ponadto kajak pozwala dotrzeć na bliźniaczy akwen, jezioro Trześniowskie-Ciecz. Oba jeziora stanowią wspaniałe pomniki przyrody. Nie brak na nich miejsc, gdzie można przycumować i cieszyć się wypoczynkiem nad jeziorem.

 

Kajak 3os (2 osoby dorosłe + dziecko)

do 1h
20 zł
każda następna rozpoczęta 1h
20 zł

Worek wodoszczelny 30l

do 3h
5 zł
powyżej 3h
10zł/doba
 
Domki nad jeziorem Zacisze.pl

Pamiętaj!

Kajakarstwo jest przyjemnym sposobem spędzenia czasu. Jest bezpieczne ale pod warunkiem, że postępujesz rozsądnie! Zapoznaj się z poniższymi zasadami.


ZASADY KORZYSTANIA Z KAJAKÓW:

 1. Licz się z możliwością wywrotki kajaka. Załóż kamizelkę ratunkową.
 2. Nie pływaj samotnie.
 3. Nie pływaj w nocy.,
 4. Nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 5. Przed wypłynięciem sprawdź trasy, zapoznaj się z układem wód, abyś zdążył wrócić zanim się ściemni.
 6. Zapoznaj się z prognozą pogody.
 7. Ubierz się odpowiednio: wybierz wygodne ubrania i bądź przygotowany na nagłą zmianę pogody.
 8. Zachowuj duży odstęp od innych statków, barek, promów.
 9. Nie zaszkodzi zabrać ze sobą apteczki.
 10. Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO "ZACISZE.PL"

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od godziny 9.00 do 19.00, przy czym sprzęt wydawany jest najpóźniej o godzinie 16.00.
 4. Sprzęt może wypożyczyć jedynie osoba dorosła po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Książce oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła oraz kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 8. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 9. Wypożyczający zobowiązany jest do używania sprzętu asekuracyjnego, tj. korzystania z wypożyczonego kajaka z założoną na siebie kamizelką asekuracyjną lub kamizelką ratunkową - założoną w sposób prawidłowy i zapiętą zgodnie ze sposobem jej użytkowania. Ilość kamizelek odpowiada ilości osób znajdujących się w kajaku.
 10. Ilość osób w kajaku ustala obsługa wypożyczalni zgodnie z przepisami eksploatacji danej jednostki.
 11. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wypożyczalni oraz odpowiednich służb.
 12. Podczas pływania i korzystania ze sprzętu pływającego wypożyczalni kategorycznie zabrania się ze względów bezpieczeństwa: stania wypożyczonym kajaku, kucania w wypożyczonym kajaku, siadania na burcie, dziobie, rufie wypożyczonego kajaka, skakania z wypożyczonego kajaka do wody.
 13. W okresie dysponowania kajakiem obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 14. Zabrania się kąpieli w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych oraz moczenia ich, podnajmowania wypożyczonego kajaka innym osobom, odstępowania kajaka, wędkowania z kajaka.
 15. W czasie złych warunków pogodowych (burza, silny wiatr) zaleca się natychmiastowy powrót do przystani.
 16. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie, nie może być zaśmiecony ani uszkodzony.
 17. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na przystani Zacisze.pl – na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zacisze.pl.
 18. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 19. Za sprzęt niezwrócony w terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 20. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci użytkownika w wyniku wypożyczenia kajaka.
 21. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się użytkownika kajaka, a w szczególności za szkody, jakich mógłby on dokonać na rzecz podmiotów trzecich.
 22. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 23. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 24. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby wypożyczalni.

Domki nad jeziorem Zacisze.pl