Kajaki

Ośrodek wypoczynkowy Zacisze oferuje wynajem sprzętu wodnego. Do Państwa dyspozycji oddajemy dwuosobowe kajaki. Stabilne kajaki przeznaczone do rodzinnego wypoczynku. Kajaki to świetny pomysł na spędzenie przyjemnego popołudnia w gronie rodziny i znajomych.

Jezioro Łagowskie sprzyja sprzymierzeńcom kajaków. Korzystając z kajaków można w wygodny sposób przemieścić się pomiędzy brzegami, a także zwiedzić drugie jezioro Trześniowskie-Ciecz, które łączy się z łagowskim wąskim przesmykiem. Emocje przy mijaniu z innymi kajakarzami gwarantowane.

Oba akweny posiadają atrakcyjne zatoczki z pomostami do których bez problemu podpłynie się kajakiem. Każdy znajdzie przyjemny zakątek do odpoczynku. Czysta woda, bogata flora i fauna zachęca poszukiwaczy wrażeń przyrodniczych do odwiedzania tego uroczego miejsca.

 

Kajak 3os (2 osoby dorosłe + dziecko)

do 1h
15 zł
do 3h
30 zł
powyżej 3h
60zł/doba

Worek wodoszczelny 30l

do 3h
5 zł
powyżej 3h
10zł/doba
 
dzik-01

Pamiętaj!

Kajakarstwo jest przyjemnym sposobem spędzenia czasu. Jest bezpieczne ale pod warunkiem, że postępujesz rozsądnie! Zapoznaj się z poniższymi zasadami.


ZASADY KORZYSTANIA Z KAJAKÓW:

 1. Licz się z możliwością wywrotki kajaka. Załóż kamizelkę ratunkową.
 2. Nie pływaj samotnie.
 3. Nie pływaj w nocy.,
 4. Nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 5. Przed wypłynięciem sprawdź trasy, zapoznaj się z układem wód, abyś zdążył wrócić zanim się ściemni.
 6. Zapoznaj się z prognozą pogody.
 7. Ubierz się odpowiednio: wybierz wygodne ubrania i bądź przygotowany na nagłą zmianę pogody.
 8. Zachowuj duży odstęp od innych statków, barek, promów.
 9. Nie zaszkodzi zabrać ze sobą apteczki.
 10. Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW "ZACISZE.PL"

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od godziny 9.00 do 19.00, przy czym sprzęt wydawany jest najpóźniej o godzinie 16.00.
 4. Sprzęt może wypożyczyć jedynie osoba dorosła po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Książce oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła oraz kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 8. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 9. Wypożyczający zobowiązany jest do używania sprzętu asekuracyjnego, tj. korzystania z wypożyczonego kajaka z założoną na siebie kamizelką asekuracyjną lub kamizelką ratunkową - założoną w sposób prawidłowy i zapiętą zgodnie ze sposobem jej użytkowania. Ilość kamizelek odpowiada ilości osób znajdujących się w kajaku.
 10. Ilość osób w kajaku ustala obsługa wypożyczalni zgodnie z przepisami eksploatacji danej jednostki.
 11. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wypożyczalni oraz odpowiednich służb.
 12. Podczas pływania i korzystania ze sprzętu pływającego wypożyczalni kategorycznie zabrania się ze względów bezpieczeństwa: stania wypożyczonym kajaku, kucania w wypożyczonym kajaku, siadania na burcie, dziobie, rufie wypożyczonego kajaka, skakania z wypożyczonego kajaka do wody.
 13. W okresie dysponowania kajakiem obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 14. Zabrania się kąpieli w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych oraz moczenia ich, podnajmowania wypożyczonego kajaka innym osobom, odstępowania kajaka, wędkowania z kajaka.
 15. W czasie złych warunków pogodowych (burza, silny wiatr) zaleca się natychmiastowy powrót do przystani.
 16. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie, nie może być zaśmiecony ani uszkodzony.
 17. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na przystani Zacisze.pl – na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zacisze.pl.
 18. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 19. Za sprzęt niezwrócony w terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 20. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci użytkownika w wyniku wypożyczenia kajaka.
 21. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się użytkownika kajaka, a w szczególności za szkody, jakich mógłby on dokonać na rzecz podmiotów trzecich.
 22. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 23. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 24. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby wypożyczalni.