Natura 2000Ośrodek Wypoczynkowy Zacisze.pl znajduje się na Obszarze Natura 2000. System ochrony wybranych elementów przyrody przyjęty przez kraje Unii Europejskie. Sieć ta ma uzupełniać systemy krajowe i dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Celem utworzenia ekologicznej sieci jest ochrona różnorodności biologicznej na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej jest również wyznacznikiem oceny gospodarowania zasobami naturalnymi.

Program Natura 2000 opiera się na dwóch formach ochrony tzn.:
Dyrektywa Ptasia – wyznaczanych w celu ochrony lęgowej ptaków
Dyrektywa Siedliskowa – wyznaczonych w celu ochrony siedlisk

Różnorodność gatunków wśród rozległych lasów bukowych, gdzie nierzadko znajdujemy okazy liczące po 130 lat sprawiła, że teren ośrodka Zacisze.pl stał się niezwykle atrakcyjny dla turystyki ekologicznej czy krajoznawczej.

Piękno przyrody na wyciągnięcie ręki!

Turyści przyjeżdżają z daleka aby podziwiać walory turystyczne regionu. Liczne wysoczyzny, dolinki, niskie terasy piaszczyste, torfowiska i jeziora sprzyjają rozwojowi licznych ścieżek pieszych i rowerowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że linia brzegowa niektórych wód została w przeszłości zmodyfikowana celem włączenia jej w system fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnienia. W podziemnych częściach spotykamy zjawiska krasowe podobne do spotykanych w jaskiniach. Część korytarzy jest zalana wodą, w wielu miejscach ścieka ona po ścianach, tworząc rozmaite nacieki w kształtach stalaktytów, stalagmitów, grzebieni, makaronów i innych.

Zakamarki korytarzy zamieszkują nietoperze. Obszar Natura 2000 Nietoperek jest największym miejscem w Europie występowania wielogatunkowej kolonii nietoperzy. Ich obecność wpływa na rozwój rolnictwa i turystyki.

Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy
Malowniczo położony Park powstał w celu zachowania i ochrony wybitnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych w centralnej części Pojezierza Lubuskiego – Pojezierza Łagowskiego. Chroni pełne ryb jeziora, strome wzgórza porośnięte charakterystycznymi bukowymi lasami, pofalowaną powierzchnie pól i łąk z bogatą roślinnością i licznymi gatunkami zwierząt. Na terenie parku istnieje sieć dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, rowerowych i ścieżek przyrodniczych, pozwalających na dokładne zapoznanie się z atrakcjami parku i jego gruntowne zwiedzenie.

Czyste, przezroczyste jezioro łagowskie, z pasem szuwar trzcinowych, wzdłuż których prowadzi taras ścieżki spacerowej położone jest u stóp ośrodka Zacisze.pl. Wody to charakterystyczny element przyrody Parku – najczystsze jeziora w Polsce (na pograniczu klasy I/II) kuszą amatorów wakacyjnych kąpieli, ale są również gratką dla fanów nurkowania.

Łagów nazywany jest „Perłą Ziemi Lubuskiej” nie bez powodu. Lasy bukowo-sosnowe, polodowcowa rynna o długości 15km czy dolinki i wąwozy to tylko jedne z licznych zalet, które zapracowały na ten znakomity tytuł. W Parku schronienie znajduje wiele gatunków rzadkich i chronionych zwierząt: bielik, bocian czarny, gągoł, puchacz, kobuz i żuraw. Na ptasi koncert ośrodek Zacisze.pl zaprasza, o każdej porze dnia i nocy.