Natura 2000Ośrodek Wypoczynkowy Zacisze znajduje się na Obszarze Natura 2000 Nietoperek. W granicy obszaru znajduje się rezerwat przyrody Nietoperek, który obejmuje części podziemne i nadziemne fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Turyści przyjeżdżają z daleka aby podziwiać walory turystyczne regionu. Liczne wysoczyzny, dolinki, niskie terasy piaszczyste, torfowiska i jeziora sprzyjają rozwojowi licznych ścieżek pieszych i rowerowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że linia brzegowa niektórych wód została w przeszłości zmodyfikowana celem włączenia jej w system fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnienia. W podziemnych częściach spotykamy zjawiska krasowe podobne do spotykanych w jaskiniach. Część korytarzy jest zalana wodą, w wielu miejscach ścieka ona po ścianach, tworząc rozmaite nacieki w kształtach stalaktytów, stalagmitów, grzebieni, makaronów i innych.

Zakamarki korytarzy zamieszkują nietoperze. Obszar Natura 2000 Nietoperek jest największym miejscem w Europie występowania wielogatunkowej kolonii nietoperzy. Ich obecność wpływa na rozwój rolnictwa i turystyki.